Certifikatsök

Här kan du söka fram dokumentation till en produkt från Forankra AB under 2019 och framåt (ett färre antal finns även från tidigare år).
Det är två typer av certifikat som finns tillgängliga – EG-Försäkran om överensstämmelse med EU:s maskindirektiv samt i vissa fall certifikat på den standard produkten är tillverkad i enlighet med.
(Det är inte alla standarder som stipulerar certifikat.)

Vid sökning återfinns två typer av certifikat, som börjar på:

  • DoC – Declaration of Conformity, dvs EG-försäkran - maskindirektiv 2006/42/EG
  • CoC – Certificate of Conformity, dvs certifikat om överensstämmelse med standard

När du söker efter EG-försäkran medföljer också bruksanvisningen, försäkran återfinns sist i detta dokument.

Så här gör du för att söka fram rätt certifikat:

  • Fyll i artikelnummer (P/N) och batchnummer
  • Tryck på SÖK

Notera 1:

Alla typer av lyftartiklar finns inte upplagda än, men det sker succesivt.

Notera 2:

Lastsäkringsutrustning ska normalt vara märkt med kapacitet och övrig nödvändig information. Endast om detta inte finns på produkten utfärdas certifikat. Spännband och övrig vanlig lastsäkringsutrustning faller inte in under maskindirektivet och har därför ingen EG-försäkran.